इ.८ वी. शिष्यवृत्ती

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ.८ वी करिता अभ्यासक्रम | 8th-scholarship-syllabus


 पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ.८ वी करिता अभ्यासक्रम

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ.८ वी करिता अभ्यासक्रम

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ.८ वी करिता मराठी, गणित, इंग्रजी व बुद्धिमत्ता चाचणी या पेपरसाठी असणारा अभ्यासक्रम खालील लिंकला क्लिक करून पहा.

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता 8 वी )
मराठी (प्रथम भाषा)Click Here
गणितClick Here
इंग्रजी (तृतीय भाषा)Click Here
बुद्धिमत्ता चाचणीClick Here

2 thoughts on “पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ.८ वी करिता अभ्यासक्रम | 8th-scholarship-syllabus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!