इ.५ वी शिष्यवृत्ती-गणितइ.५ वी शिष्यवृत्ती-मराठीइ.५ वी. शिष्यवृत्ती

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु.2017 A (Quiz)


इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु.2017 A (Quiz) | 5th Scholarship Examination – First Language & Mathematics – Feb. 2017 A (Quiz)

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा - प्रथम भाषा व गणित - फेब्रु.2017 A (Quiz) | 5th Scholarship Examination - First Language & Mathematics - Feb. 2017 A (Quiz)

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता – 5 वी) परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका कशी असते व कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात याची माहिती होण्यासाठी ही Online MCQ प्रश्नपत्रिका दिलेली आहे.

** अधिक माहितीसाठी खालील Website ला भेट देत रहा.

https://www.spardhaasb.com

(सूचना :- प्रश्नांची अक्षरे लहान दिसत असतील तर मोबाईल आडवा धरा किवा स्क्रीन रोटेट करा.)

First Language & Mathematics – Feb. 2017 A (Quiz)

प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु.२०१७ A (Quiz)

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईनव्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)
     Online Shikshak ASB 10
2) Telegram Channel
3) Facebook Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!