इ.८ वी शिष्यवृत्ती-गणितइ.८ वी शिष्यवृत्ती-मराठीइ.८ वी. शिष्यवृत्ती

इ 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2019 A (Quiz)


इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2019 A (Quiz) | 8th Scholarship Examination – First Language & Mathematics – Feb. 2019 A (Quiz)

इ. ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा - तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी - फेब्रु. 2019 A (Quiz) | 8th Scholarship Examination - Third Language & Intelligence Test - Feb. 2019 A (Quiz)

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता – ८ वी) परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका कशी असते व कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात याची माहिती होण्यासाठी ही Online MCQ प्रश्नपत्रिका दिलेली आहे.

** अधिक माहितीसाठी खालील Website ला भेट देत रहा.

(सूचना – * प्रश्न क्र. ३८ रद्द करण्यात आला.आहे. म्हणून एकूण गुण = १४८)

https://www.spardhaasb.com

(सूचना :- प्रश्नांची अक्षरे लहान दिसत असतील तर मोबाईल आडवा धरा किवा स्क्रीन रोटेट करा.)

First Language & Mathematics – Feb. 2019 A (Quiz)

प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु.2019 A (Quiz)

 

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईनव्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)
     Online Shikshak ASB 10
2) Telegram Channel
3) Facebook Page

One thought on “इ 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2019 A (Quiz)

  • साक्षी पवार

    खूप छान सराव प्रश्नपत्रिका तयार केली आहे

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!