8th-Scholarship-Englishइ.८ वी शिष्यवृत्ती-बुद्धिमत्ताइ.८ वी. शिष्यवृत्ती

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी – फेब्रु.२०१७ A (Quiz)


इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी – फेब्रु.२०१७ A (Quiz) | 8th Scholarship Examination – Third Language & Intelligence Test – Feb. 2017 A (Quiz)

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा - तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी - फेब्रु.२०१७ A (Quiz) | 8th Scholarship Examination - Third Language & Intelligence Test - Feb. 2017 A (Quiz)

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता – ८ वी) परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका कशी असते व कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात याची माहिती होण्यासाठी ही Online MCQ प्रश्नपत्रिका दिलेली आहे.

** अधिक माहितीसाठी खालील Website ला भेट देत रहा.

https://www.spardhaasb.com

(सूचना :- प्रश्नांची अक्षरे लहान दिसत असतील तर मोबाईल आडवा धरा किवा स्क्रीन रोटेट करा.)

Third Language & Intelligence Test – Feb. 2017 A (Quiz)

तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी – फेब्रु.२०१७ A (Quiz)

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईनव्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)
     Online Shikshak ASB 10
2) Telegram Channel
3) Facebook Page

See also  पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ.८ वी करिता अभ्यासक्रम | 8th-scholarship-syllabus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!