इ.५ वी शिष्यवृत्ती-गणितइ.५ वी. शिष्यवृत्ती

दिनदर्शिका | Calendar


दिनदर्शिका | Calendar

दिनदर्शिका Calendar

 

 दिनदर्शिका

दिवस = 24  तास

सप्ताहाचे ( आठावडयाचे ) वार = 7

 एका वर्षाचे महिने = 12  महिने

वर्षाचे दिवस =   365 दिवस  52 आठवडे 1 दिवस लीप वर्ष असेल तर  366 दिवस 52 आठवडे 2 दिवस

31 दिवसांचे महिने =  जानेवारी,मार्चमेजुलैऑगस्टऑक्टोबरडिसेंबर एकूण 7 महिने

30 दिवसांचे महिने =  एप्रिलजूनसप्टेंबरनोव्हेंबर एकूण 4 महिने

28 किंवा 29 दिवसाचा महिना   फेब्रुवारी   एकूण 1 महिना

—————————-

 लीप वर्ष : 

1) लीप वर्षात फेब्रुवारी महिन्यात 29 दिवस असतात.

2) दिलेल्या सनदर्शक संख्येला 4 ने नि:शेष भाग गेल्यास ते लीप वर्ष असते. उदा.

1996, 2000,  2004,  2008,  2012, 2016 2020, 2024 ही लीप वर्षे आहेत.

 3) सन दर्शक संख्येच्या एकक व दशक स्थानावर शून्य असेल तर त्या संख्येला 400 ने नि:शेष भाग गेल्यास ते लीप वर्ष असते. उदा. 1600, 2000,  ही लीप वर्षे आहेत;  परंतु सन  1700, 1800, 1900….. ही लीप वर्षे नाहीत.

4) लीप वर्ष हे 4 किंवा 8 वर्षांनी येते.

5) लीप वर्षात इंग्रजी दिनदर्शिकेतील फेब्रुवारी महिन्यात 28 ऐवजी 29 दिवस असतात.

6) लीप वर्षात भारतीय सौर वर्षातील चैत्र महिन्यात 30  ऐवजी 31 दिवस असतात.

7) 1 जानेवारीचा जो वार असतोतोच वार एका वर्षात 53 वेळा येतो.  मात्र लीप वर्षात 1  2 जानेवारीचे वार 53 वेळा येतात.

8)  लीप वर्ष नसतान प्रजासत्ताक दिनी जो वार असतो त्याच्या मागील दुसरा वार त्याच वर्षीच्या स्वातंत्र्य  दिनी असतो व लीप वर्ष असताना प्रजासत्ताक दिनी  जो वार आहे त्याच्या पाठीमागील वार स्वातंत्र्य दिनी असतो.

  5 वेळा येणारे वार :

 

महिना एकूण दिवस

वेळा येणारे वार?

28

एकही वार 5 वेळा येत नाही.

29

तारखेचा वार 5 वेळा येतो.

30

 2 तारखेचा वार 5 वेळा येतो.

31

1,2  3 तारखेचा वार 5 वेळा येतो.


 

 विशेष:

1 ) एकाच वर्षात स्वातंत्र्य  दिन (15 ऑगस्ट),  टिळक पुण्यतिथी (ऑगस्ट), बालदिन (14 नोव्हेंबर) व शिक्षक दिन (सप्टेंबर) एकाच वारी येतात.

2)  एकाच वर्षात नाताळ (25 डिसेंबर), म.गांधी जयंती (ऑक्टोंबर), शाहू जयंती (26 जून), महाराष्ट्र दिन (मे)  हे सर्व एकाच वारी येतात.

  —————————-

👉 दिनविशेष:

बालिका दिन :            3 जानेवारी

मराठी भाषा दिन :         27 फेब्रुवारी

महाराष्ट्र दिन :                 1 मे

शिक्षक दिन :                 5 सप्टेंबर

नाताळ :                        25 डिसेंबर

प्रजासत्ताक दिन :          26 जानेवारी

विज्ञान दिन :                 28 फेब्रुवारी

स्वातंत्र्य  दिन :               15 ऑगस्ट

बालदिन :                14 नोव्हेंबर

लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी :   1 ऑगस्ट

 


2 thoughts on “दिनदर्शिका | Calendar

  • जर आपला व्हाट्सअप ग्रुप असेल तर कृपया add करा

    9595936799

    Reply
  • जर आपला व्हाट्सअप ग्रुप असेल तर कृपया add करा

    9595936799

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!