NMMS परीक्षा

NMMS परीक्षा संच (2015 – 2021 )


NMMS परीक्षा संच (2015 – 2021 ) | NMMS EXAM SET (2015 – 2021)

NMMS परीक्षा संच (२०१५-२०२० ) | NMMS EXAM SET (2015 - 2020)

 

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना (NMMS) या परीक्षेसाठी शैक्षणिक वर्ष 2015 ते 2020 पर्यंत घेतल्या जाणाऱ्या प्रश्नपत्रिकांचा संच या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे.

परीक्षा: –  दिनांक 21मार्च 2019

1) MAT- मानसिक क्षमता चाचणी

2) SAT -शालेय क्षमता चाचणी 

 मराठी व इंग्रजी मध्यमा नुसार MAT SATया विषयावर क्लिक करून शैक्षणिक वर्षानुसार झालेले प्रश्नसंच पाहू शकता व डाऊनलोड करू शकता. तसेच उत्तर सूची सुद्धा पाहू शकता.

 

 

सन 2020-21
    माध्यम- मराठी
/इंग्रजी
  MAT   SAT
(संभाव्य) Answer Key

 

सन २०१९-२०
    माध्यम- मराठी
/इंग्रजी
  MAT   SAT
ANSWER KEY
सन २०१८-१९
  माध्यम- मराठी   MAT   SAT
माध्यम- इंग्रजी  MAT   SAT
ANSWER KEY
सन २०१७-१८
माध्मम – मराठी
/इंग्रजी
  MAT   SAT
ANSWER KEY
सन – २०१६ – १७
माध्यम – मराठी
              /इंग्रजी
  MAT   SAT
 
सन – २०१५ – १६
माध्यम – मराठी
             /इंग्रजी
  MAT  SAT

 

Tag- nmms question set,nmms question model,nmms question sheet,nmms question bank,today nmms question paper,nmms exam question set,nmms question answer paper,nmms question and answer paper,model question paper nmms,nmms question paper and answer paper,ap nmms question paper 2018,ap nmms previous question papers,ap nmms model papers,nmms question paper with answer,ts nmms previous papers,ts nmms model papers,ts nmms question paper 2018,nmms question paper solved,nmms question paper 2016 with answers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!