NMMS परीक्षा

NMMS – बौद्धिक क्षमता चाचणी | Mental Abilty Test (MAT-02) Date – 08 December 2019


NMMS – क्षमता चाचणी | Mental Abilty Test  (MAT-02) Date – 08 December 2019

NMMS - बौद्धिक क्षमता चाचणी | Mental Abilty Test (MAT-02) Date - 08 December 2019

1.बौद्धिक क्षमता चाचणी  (गुण-९० ) 1.Mental Abilty Test  (Marks-90)

NMMS परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका कशी असते व कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात याची माहिती होण्यासाठी ही Online MCQ प्रश्नपत्रिका दिलेली आहे.

 

सर्व प्रश्नांचे पर्याय अचूक निवडण्याचा प्रयत्न करा व जे प्रश्न सोडविता आले नाहीत ते प्रश्न तुमच्या संबधित शिक्षकाकडून सोडवून घ्या. त्यामुळे कोणत्या प्रकारच्या प्रश्नांना महत्व द्यायचे हे समजेल.

 

NMMS परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका कशी असते व कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात याची माहिती होण्यासाठी ही MCQ प्रश्नपत्रिका दिलेली आहे. 

(सूचना – प्रश्न क्र. 15, 26, 30, 56, 69, 71, 87, 88, 89 असे ९ प्रश्न चुकीचे आहेत याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.)

**************************************

  **** ही Quiz  81 गुणांची असेल.****

**************************************

अधिक माहितीसाठी खालील Website ला भेट देत राहा.

https://www.spardhaasb.com

(सूचना :- प्रश्नांची अक्षरे लहान दिसत असतील तर मोबाईल आडवा धरा किवा स्क्रीन रोटेट करा.)

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईनव्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)
     Online Shikshak ASB 10
2) Telegram Channel
3) Facebook Page
 

2 thoughts on “NMMS – बौद्धिक क्षमता चाचणी | Mental Abilty Test (MAT-02) Date – 08 December 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!