8th-Scholarship-EnglishUncategorizedइ.८ वी शिष्यवृत्ती-गणितइ.८ वी शिष्यवृत्ती-गणितइ.८ वी शिष्यवृत्ती-बुद्धिमत्ताइ.८ वी शिष्यवृत्ती-मराठीइ.८ वी. शिष्यवृत्ती

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)


पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी) | Pre-Secondary Scholarship Examination Question Paper Set (Class 8th)  

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी) | Pre-Secondary Scholarship Examination Question Paper Set (Class 8th)

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) फेब्रुवारी – २०१७ ते फेब्रुवारी – २०२० पर्यन्तच्या प्रश्नपत्रिका संच खाली दिले आहेत. SET CODE (SETA,B,C,D) वरती क्लिक करून प्रश्नसंच पाहू शकता किंवा डाऊनलोड करू शकता.

फेब्रुवारी – २०२०   परीक्षा

माध्यमपेपर क्र. १पेपर क्र. २
मराठीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET A
ANS. KEYANSWER KEYANSWER KEY

 

फेब्रुवारी – २०१९   परीक्षा

माध्यमपेपर क्र. १पेपर क्र. २
मराठीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET A
ANS. KEYANSWER KEYANSWER KEY

फेब्रुवारी – २०१८   परीक्षा

माध्यमपेपर क्र. १पेपर क्र. २
मराठीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET A
ANS. KEYANSWER KEYANSWER KEY

 

फेब्रुवारी – २०१७  परीक्षा

माध्यमपेपर क्र. १पेपर क्र. २
मराठीSET ASET BSET CSET DSET ASET BSET CSET D
इंग्रजीSET ASET BSET CSET DSET ASET BSET CSET D
ANS. KEYANSWER KEYANSWER KEY

 

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईनव्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)
     Online Shikshak ASB 10
2) Telegram Channel
3) Facebook Page

One thought on “पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!