इ.५ वी शिष्यवृत्ती-गणितइ.५ वी शिष्यवृत्ती-मराठीइ.५ वी. शिष्यवृत्ती

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2019 A (Quiz)


इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2019 A (Quiz) | 5th Scholarship Examination – First Language & Mathematics – Feb. 2019 A (Quiz)

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा - प्रथम भाषा व गणित - फेब्रु. 2019 A (Quiz) | 5th Scholarship Examination - First Language & Mathematics - Feb. 2019 A (Quiz)

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता – 5 वी) परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका कशी असते व कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात याची माहिती होण्यासाठी ही Online MCQ प्रश्नपत्रिका दिलेली आहे.

 

(सूचना – * प्रश्न क्र.32  रद्द करण्यात आला आहे. म्हणून एकूण गुण =१४८)

(सूचना :- प्रश्नांची अक्षरे लहान दिसत असतील तर मोबाईल आडवा धरा किवा स्क्रीन रोटेट करा.)

First Language & Mathematics – Feb. 2019 A (Quiz)

प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु.२०19 A (Quiz)

 

Tag-5th scholarship question paper 2020 pdf,5th scholarship question paper,5th scholarship question paper 2019 pdf,5th scholarship question paper 2021 pdf,5 standard scholarship exam,5th scholarship question paper pdf,5th scholarship paper,5th scholarship question paper set,scholarship 5th class question paper,scholarship 5th class question paper 2018,scholarship question paper 2017 5th class,scholarship question paper for 5th std,5th scholarship exam paper,5th standard scholarship question paper,5 standard scholarship paper,5th scholarship marathi question paper,5th scholarship model question paper,5th std scholarship question papers marathi medium,msce pune 5th scholarship question paper 2018


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!