इ.५ वी शिष्यवृत्ती-गणितइ.५ वी. शिष्यवृत्ती

चाचणी – आंतरराष्ट्रीय व रोमन संख्या चिन्हे | Test – International and Roman numeral symbols


 ५ वी शिष्यवृत्ती (घटक १ : संख्याज्ञान )१. आंतरराष्ट्रीय व रोमन संख्या चिन्हे

चाचणी - आंतरराष्ट्रीय व रोमन संख्या चिन्हे | Test - International and Roman numeral symbols

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता – 5 वी) परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना घटकानुसार प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी ही Online MCQ प्रश्नपत्रिका दिलेली आहे.

एकूण प्रश्न १० (गुण २०)

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!