नवोदय परीक्षा

इ.५ वी नवोदय परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका ८ | 5th Navodaya Exam Practice Question Paper 8


इ.५ वी नवोदय परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका ८ | 5th Navodaya Exam Practice Question Paper 8

5th Navodaya Exam Practice Question Paper 8

नवोदय परीक्षा कोण देऊ शकतो ?

5 वी शिकत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा देता येते*

प्रत्येक जिल्ह्यातून किती विद्यार्थ्याची निवड होते ?

प्रत्येक जिल्ह्यातील 80 विद्यार्थ्यांची निवड होते

ग्रामीण भागातील विद्यार्थी 60% व शहरी भागातील 40% विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते.

निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना 6 वी ते 12 पर्यंत जवाहर नवोदय विद्यालय येथे *संपूर्ण मोफत शिक्षण असते .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!