५ वी शिष्यवृत्ती (घटक १ : संख्याज्ञान ) 2. दहा अंकापर्यंतच्या संख्यांचे वाचन व लेखन 


 ५ वी शिष्यवृत्ती (घटक १ : संख्याज्ञान ) 2. दहा अंकापर्यंतच्या संख्यांचे वाचन व लेखन 

चाचणी - दहा अंकापर्यंत संख्यांचे वाचन व लेखन | Test - Reading and writing numbers up to ten digits
2. दहा अंकापर्यंतच्या संख्यांचे वाचन व लेखन 
 
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता – 5 वी) परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना घटकानुसार प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी ही Online MCQ प्रश्नपत्रिका दिलेली आहे.
एकूण प्रश्न १० (गुण २०) 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!