सेतू अभ्यासक्रमBridge Course

इयत्ता – आठवी, चौथा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Eighth, Fourth Day – Bridge Study


इयत्ता – आठवी, चौथा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Eighth, Fourth Day – Bridge Study

इयत्ता - आठवी, चौथा दिवस - सेतू अभ्यास | Class - Eighth, Fourth Day - Bridge Study

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सुरु झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्ती संपादन करण्यामध्ये अडसर निर्माण झाले आहेत . त्यामुळे राज्यस्तरावरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ही सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यासाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या मराठी,इंग्रजी,सामान्य विज्ञान, गणित आणि सामाजिक शास्र या विषयांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

मराठी

इंग्रजी

गणित

विज्ञान

इतिहास

भूगोल

Maths- Semi

Science – Semi

Tag-सेतू अभ्यास,इयत्ता पाचवी सेतू अभ्यास,चौथा दिवस सेतू अभ्यासक्रम तिसरी,तेरहवां दिन सेतू अभ्यास कक्षा आठवीं हिंदी,सेतु अभ्यास इयत्ता सातवी,इयत्ता तिसरी सेतू अभ्यासक्रम गणित,इयत्ता तिसरी सेतू अभ्यासक्रम मराठी,इयत्ता तिसरी परिसर अभ्यास bridge course std3 parisar day 13,इयत्ता तिसरी सेतू अभ्यासक्रम इंग्रजी,class 8 bridge course hindi |,सेतू अभ्यासक्रम,class 8th bridge course math,5th class maths bridge course,bridge course 5th class maths

*******************************************

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईन व्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)

Online Shikshak ASB 13

https://chat.whatsapp.com/KCJZpeluBB57Rltv45ZWz6

2) Telegram Channel

https://t.me/onlineshikshakasb

3) Facebook Page

 


See also  इयत्ता - तिसरी, अकरावा दिवस - सेतू अभ्यास | Class - Third, Eleventh Day - Bridge Course

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!