सेतू अभ्यासक्रमBridge Course

इयत्ता – पाचवी, तिसरा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Fifth, Third Day – Bridge Course


इयत्ता – पाचवी, तिसरा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Fifth, Third Day – Bridge Study

इयत्ता - पाचवी  | तिसरा दिवस - सेतू अभ्यास | Class - Fifth | Third Day - Bridge Study

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सुरु झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्ती संपादन करण्यामध्ये अडसर निर्माण झाले आहेत . त्यामुळे राज्यस्तरावरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ही सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यासाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या मराठी,इंग्रजी,सामान्य विज्ञान, गणित आणि सामाजिक शास्र या विषयांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

मराठी

इंग्रजी

गणित

विज्ञान-परिसर अभ्यास

परिसर अभ्यास 2

Maths – Semi

Environment Study – Semi

Tag-bridge course,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता तिसरी,इयत्ता पाचवी सेतू अभ्यासक्रम चाचणी,bridge course class 3 questions answer,सेतू अभ्यास,सेतू अभ्यासक्रम,सेतू अभ्यास इयत्ता पाचवी गणित,इयत्ता तिसरी सेतू अभ्यास चाचणी 1,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 5 वी मराठी

*******************************************

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईन व्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)

Online Shikshak ASB 13

https://chat.whatsapp.com/KCJZpeluBB57Rltv45ZWz6

2) Telegram Channel

https://t.me/onlineshikshakasb

3) Facebook Page

 https://www.facebook.com/onlineshikshakasb


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!