सेतू अभ्यासक्रमBridge Course

इयत्ता – चौथी, पाचवा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Fourth, Fifth Day – Bridge Course


इयत्ता – चौथी, पाचवा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Fourth, Fifth Day – Bridge Course

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सुरु झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्ती संपादन करण्यामध्ये अडसर निर्माण झाले आहेत . त्यामुळे राज्यस्तरावरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ही सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यासाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

पूर्व चाचणी डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 

सेतू अभ्यास  डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 

इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या मराठी,इंग्रजी,सामान्य विज्ञान, गणित आणि सामाजिक शास्र या विषयांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

मराठी

इंग्रजी

गणित

विज्ञान-परिसर अभ्यास

परिसर अभ्यास

Maths – Semi

Environment Study – Semi

Tag-सेतू अभ्यास इयत्ता चौथी विषय गणित,सेतू अभ्यास इयत्ता चौथी विषय इंग्रजी,सेतू अभ्यास इयत्ता चौथी,सेतू अभ्यास इयत्ता चौथी विषय मराठी,bridge course,सेतू अभ्यास इयत्ता चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग १,सेतू अभ्यास इयत्ता चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग २,इयत्ता चौथी सेतू अभ्यास गणित व इंग्रजी दिवस सहावा,सेतू अभ्यासक्रम,सेतू अभ्यास इयत्ता-चौथी,सेतू अभ्यास इयत्ता चौथी दिवस पाचवा,bridge course 5th class maths,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता पाचवी,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता पाचवी गणित

*******************************************

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईन व्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)

Online Shikshak ASB 13

https://chat.whatsapp.com/KCJZpeluBB57Rltv45ZWz6

2) Telegram Channel

https://t.me/onlineshikshakasb

3) Facebook Page

 https://www.facebook.com/onlineshikshakasb


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!