सेतू अभ्यासक्रमBridge Course

इयत्ता – नववी,  सातवा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Nineth, Seventh – Bridge Course


इयत्ता – नववी,  सातवा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Nineth, Seventh – Bridge Course

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सुरु झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्ती संपादन करण्यामध्ये अडसर निर्माण झाले आहेत . त्यामुळे राज्यस्तरावरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ही सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

पूर्व चाचणी डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 

सेतू अभ्यास  डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 

इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या मराठी,इंग्रजी,सामान्य विज्ञान, गणित आणि सामाजिक शास्र या विषयांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

मराठी

इंग्रजी

गणित

विज्ञान

इतिहास

भूगोल

Maths – Semi

Science – Semi

Tag-सेतू अभ्यास इयत्ता नववी गणित दिवस 8,सेतू अभ्यास इयत्ता नववी गणित दिवस 7,सेतू अभ्यास इयत्ता नववी विषय गणित दिवस 8,सेतू अभ्यास इयत्ता नववी विषय गणित दिवस 7,इयत्ता सातवी सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी,सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी इयत्ता सातवी,इयत्ता नववी गणित | सेतू अभ्यासक्रम | दिवस 7 वा | bridge course day 7,सेतू अभ्यास इयत्ता 9वी इतिहास राज्यशास्त्र दिवस 4,सेतू अभ्यास-दिवस सातवा इयत्ता -दुसरी,इयत्ता तिसरी सेतू अभ्यासक्रम इंग्रजी,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता नववी गणित दिवस 8

*******************************************

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईन व्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)

Online Shikshak ASB 13

https://chat.whatsapp.com/KCJZpeluBB57Rltv45ZWz6

2) Telegram Channel

https://t.me/onlineshikshakasb

3) Facebook Page

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!