Bridge Courseसेतू अभ्यासक्रम

इयत्ता – दुसरी, चौथा दिवस – सेतू अभ्यास |  Class – Second, Fourth Day – Bridge Course


इयत्ता – दुसरी, चौथा दिवस – सेतू अभ्यास |  Class – Second, Fourth Day – Bridge Course

bridge course,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता दहावी दिवस चौथा,#सेतू अभ्यासक्रम दिवस - 10 वा,सेतू अभ्यासक्रम,इयत्ता 10 वी गणित सेतू अभ्यास दिवस 5,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता सहावी गणित दिवस 27,इयत्ता नववी गणित | सेतू अभ्यासक्रम | दिवस 6 वा | bridge course day 6,इयत्ता दहावी गणित | सेतू अभ्यासक्रम | दिवस 5 वा | भाग 1|bridge course day 5,सेतुअभ्यासक्रम इयत्ता दहावी गणित दिवस 4,इयत्ता 10 वी विषय गणित सेतू अभ्यासक्रम दिवस 4 था,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता दहावी गणित प्रश्न उत्तरे

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सुरु झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्ती संपादन करण्यामध्ये अडसर निर्माण झाले आहेत . त्यामुळे राज्यस्तरावरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ही सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यासाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

पूर्व चाचणी डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या मराठी,इंग्रजी,सामान्य विज्ञान, गणित आणि सामाजिक शास्र या विषयांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

मराठी

इंग्रजी

गणित

Maths – Semi

Tag-bridge course,सेतू अभ्यासक्रम,सेतू अभ्यास-दिवस सातवा इयत्ता -दुसरी,इयत्ता दुसरी सेतू अभ्यासक्रम,इयत्ता दुसरी सेतू अभ्यासक्रम गणित,इयत्ता दुसरी सेतू अभ्यासक्रम मराठी,इयत्ता दुसरी सेतू अभ्यासक्रम इंग्रजी,# सेतू अभ्यास दुसरी मराठी दिवस चौथा,इयत्ता तिसरी आठवा दिवस सेतू अभ्यास,सेतू अभ्यास दिवस 4था 3री इयत्ता,सेतू अभ्यास इयत्ता तिसरी दिवस आठवा,दिवस 31 वा दुसरी सेतू अभ्यास,दुसरी सेतू अभ्यास दिवस 31,दुसरी सेतू अभ्यास दिवस 33,# सेतू अभ्यास दिवस चौथा

*******************************************

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईन व्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)

Online Shikshak ASB 13

https://chat.whatsapp.com/KCJZpeluBB57Rltv45ZWz6

2) Telegram Channel

https://t.me/onlineshikshakasb

3) Facebook Page

 https://www.facebook.com/onlineshikshakasb


See also  इयत्ता - चौथी, आठरावा दिवस - सेतू अभ्यास | Class - Fourth, Eighteenth Day - Bridge Course

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!