Bridge Courseसेतू अभ्यासक्रम

इयत्ता – सातवी, सहावा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Seventh, Sixth Day – Bridge Course


इयत्ता – सातवी, सहावा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Seventh, Sixth Day – Bridge Course

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सुरु झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्ती संपादन करण्यामध्ये अडसर निर्माण झाले आहेत . त्यामुळे राज्यस्तरावरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ही सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यासाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

पूर्व चाचणी डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 

सेतू अभ्यास  डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 

इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या मराठी,इंग्रजी,सामान्य विज्ञान, गणित आणि सामाजिक शास्र या विषयांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

मराठी

इंग्रजी

गणित

विज्ञान

इतिहास

भूगोल

Maths – Semi

Science – Semi

Tag-सेतू अभ्यास इयत्ता इयत्ता सातवी दिवस सहावा,सेतु अभ्यासक्रम इयत्ता सातवी गणित,सेतू अभ्यासक्रम,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता सातवी,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता सहावी,सेतु अभ्यास इयत्ता सातवी,सेतू अभ्यास इयत्ता सहावी इतिहास दिवस 1,bridge course,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 6 वी गणित दिवस सातवा,सेतू अभ्यास सातवा दिवस,सेतुअभ्यास इयत्ता सातवी गणित दिवस सहावा,सेतू अभ्यासक्रम गणित इयत्ता 6वी दिवस सहावा,सेतू अभ्यास,सेतू अभ्यास इयत्ता 7वी दिवस 6वा

*******************************************

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईन व्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)

Online Shikshak ASB 13

https://chat.whatsapp.com/KCJZpeluBB57Rltv45ZWz6

2) Telegram Channel

https://t.me/onlineshikshakasb

3) Facebook Page

 https://www.facebook.com/onlineshikshakasb


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!