सेतू अभ्यासक्रमBridge Course

इयत्ता – सहावी, चौथा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Sixth, Fourth Day – Bridge Study


इयत्ता – सहावी, चौथा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Sixth, Fourth Day – Bridge Study

bridge course,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता दहावी दिवस चौथा,#सेतू अभ्यासक्रम दिवस - 10 वा,सेतू अभ्यासक्रम,इयत्ता 10 वी गणित सेतू अभ्यास दिवस 5,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता सहावी गणित दिवस 27,इयत्ता नववी गणित | सेतू अभ्यासक्रम | दिवस 6 वा | bridge course day 6,इयत्ता दहावी गणित | सेतू अभ्यासक्रम | दिवस 5 वा | भाग 1|bridge course day 5,सेतुअभ्यासक्रम इयत्ता दहावी गणित दिवस 4,इयत्ता 10 वी विषय गणित सेतू अभ्यासक्रम दिवस 4 था,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता दहावी गणित प्रश्न उत्तरे

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सुरु झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्ती संपादन करण्यामध्ये अडसर निर्माण झाले आहेत . त्यामुळे राज्यस्तरावरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ही सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यासाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या मराठी,इंग्रजी,सामान्य विज्ञान, गणित आणि सामाजिक शास्र या विषयांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

मराठी

इंग्रजी

गणित

विज्ञान

समाजशास्त्र

Maths – Semi

Science – Semi

****************************************

Tag-सेतू अभ्यास,सेतू अभ्यासक्रम,सेतू अभ्यास दिवस चौथा इयत्ता सहावी गणित,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता सहावी,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता सहावी गणित,bridge course,सेतू अभ्यास इयत्ता -तिसरी दिवस ७,सेतू अभ्यास इयत्ता -तिसरी दिवस ७वा,सेतू अभ्यास 6वी गणित चौथा दिवस,सेतू अभ्यास क्रम इयत्ता चौथी मराठी दिवस 34 वा,सेतू अभ्यास इयत्ता तिसरी दिवस 13,सेतू अभ्यास इयत्ता तिसरी दिवस 13 गणित,सेतू अभ्यास इयत्ता तिसरी दिवस 13 इंग्रजी,सेतू अभ्यास इयत्ता तिसरी दिवस 13 वा गणित व इंग्रजी

*************************************

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईन व्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)

Online Shikshak ASB 13

https://chat.whatsapp.com/KCJZpeluBB57Rltv45ZWz6

2) Telegram Channel

https://t.me/onlineshikshakasb

3) Facebook Page

 https://www.facebook.com/onlineshikshakasb


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!