Bridge Courseसेतू अभ्यासक्रम

इयत्ता – तिसरी, तिसरा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Third, Third Day – Bridge Study


इयत्ता – तिसरी, तिसरा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Third, Third Day – Bridge Study

इयत्ता - तिसरी, तिसरा दिवस - सेतू अभ्यास | Class - Third, Third Day - Bridge Study

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सुरु झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्ती संपादन करण्यामध्ये अडसर निर्माण झाले आहेत . त्यामुळे राज्यस्तरावरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ही सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यासाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

पूर्व चाचणी डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या मराठी,इंग्रजी,सामान्य विज्ञान, गणित आणि सामाजिक शास्र या विषयांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

मराठी

इंग्रजी

गणित

विज्ञान-परिसर अभ्यास

परिसर अभ्यास

Maths – Semi

Environmental Studies – Semi

Tag-इयत्ता तिसरी सेतू अभ्यासक्रम इंग्रजी,सेतू अभ्यासक्रम,इयत्ता तिसरी सेतू अभ्यासक्रम मराठी,इयत्ता तिसरी सेतू अभ्यासक्रम गणित,सेतू अभ्यास इयत्ता -तिसरी दिवस ७,तिसरी सेतू अभ्यासक्रम,तिसरी सेतू अभ्यासक्रम इंग्रजी,सेतू अभ्यास इयत्ता तिसरी,सेतू अभ्यास इयत्ता -तिसरी,तिसरी सेतू अभ्यासक्रम मराठी,bridge course,तिसरी सेतू अभ्यासक्रम गणित,सेतू अभ्यास इयत्ता -तिसरी दिवस ७वा,सेतू अभ्यास इयत्ता -तिसरी दिवस 11वा,सेतू अभ्यास,सेतू अभ्यास इयत्ता तिसरी दिवस सातवा गणित व इंग्रजी

*******************************************

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईन व्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)

Online Shikshak ASB 13

https://chat.whatsapp.com/KCJZpeluBB57Rltv45ZWz6

2) Telegram Channel

https://t.me/onlineshikshakasb

3) Facebook Page

 https://www.facebook.com/onlineshikshakasb


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!