सेतू अभ्यास २०२२-२३  डाउनलोड करा | Download Bridge Course 2022-23


सेतू अभ्यास २०२२-२३  डाउनलोड करा येथे

      शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सुरु झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्ती संपादन करण्यामध्ये अडसर निर्माण झाले आहेत . त्यामुळे राज्यस्तरावरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ही सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यासाची अंमलबजावणी करण्यात आला आहे.

इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या मराठी,इंग्रजी,सामान्य विज्ञान, गणित आणि सामाजिक शास्र या विषयांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

सेतू अभ्यास दिनांक 20  जून २०२२ ते 23 जुलै २०२२  सलग ३० दिवस घेण्यात यावा.

इयात्तावार व विषयनिहाय सेतू अभ्यास डाउनलोड करा.

इयत्ता – दुसरी

अ.क्र.इयत्ता सेतू अभ्यास
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.Maths SemiDownload

 

इयत्ता – तिसरी

अ.क्र.इयत्तासेतू अभ्यास
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.परिसर अभ्यासDownload 
6.Maths SemiDownload
7.Science SemiDownload 

 

इयत्ता – चौथी

अ.क्र.इयत्तासेतू अभ्यास
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.परिसर अभ्यास

 

EVS2Download 
6.Maths SemiDownload
7.Science SemiDownload 

 

इयत्ता – पाचवी

अ.क्र.इयत्तासेतू अभ्यास
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.परिसर अभ्यास

 

EVS2Download 
6.Maths SemiDownload 
7.Science SemiDownload 

 

इयत्ता – सहावी

अ.क्र.इयत्तासेतू अभ्यास
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.सा.शास्त्रDownload 
6.Maths SemiDownload
7.Science SemiDownload 

 

इयत्ता – सातवी

अ.क्र.इयत्तासेतू अभ्यास
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.इतिहासDownload 
6.भूगोलDownload 
7.Maths SemiDownload
8.Science SemiDownload 

 

इयत्ता – आठवी

अ.क्र.इयत्तासेतू अभ्यास
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.इतिहासDownload 
6भूगोलDownload 
7.Maths SemiDownload 
8.Science SemiDownload 

 

इयत्ता – नववी

अ.क्र.इयत्तासेतू अभ्यास
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.इतिहासDownload 
6भूगोलDownload 
7.Maths SemiDownload 
8.Science SemiDownload 

 

इयत्ता – दहावी

अ.क्र.इयत्तासेतू अभ्यास
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञान 1Download 
5.विज्ञान 2Download 
6इतिहासDownload 
7.भूगोलDownload 
7.Maths SemiDownload 
8.Science 1 SemiDownload 
9.Science 2 SemiDownload 

 

****************************

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईन व्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)

Online Shikshak ASB 13

https://chat.whatsapp.com/KCJZpeluBB57Rltv45ZWz6

2) Telegram Channel

https://t.me/onlineshikshakasb

3) Facebook Page

https://www.facebook.com/onlineshikshakasb


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!