Uncategorized

सेतू अभ्यास २०२२-२३ ची उत्तर चाचणी | Post Test of Bridge Course 2022-23


सेतू अभ्यास २०२२-२३ ची उत्तर चाचणी डाउनलोड करा येथे

सेतू अभ्यास २०२२-२३ ची उत्तर चाचणी | Post Test of Bridge Course 2022-23

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सुरु झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्ती संपादन करण्यामध्ये अडसर निर्माण झाले आहेत . त्यामुळे राज्यस्तरावरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ही सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यासाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या मराठी,इंग्रजी,सामान्य विज्ञान, गणित आणि सामाजिक शास्र या विषयांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

पूर्व चाचणी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे . इयात्तावार व विषयनिहाय उत्तर चाचणी डाउनलोड कराउत्तर चाचणी दिनांक 2७ जुलै ते  ०४ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत घेण्यात यावी.

इयत्ता – दुसरी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
1.Math SemiDownload 

इयत्ता – तिसरी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.परिसर अभ्यासDownload 
1.Math SemiDownload 
2.Science  SemiDownload 

इयत्ता – चौथी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.परिसर अभ्यासDownload 
1.Math SemiDownload 
2.Science  SemiDownload 

इयत्ता – पाचवी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.परिसर अभ्यास

EVS 1

Download 
EVS2Download 
1.Maths SemiDownload
2.Science SemiDownload 

 

इयत्ता – सहावी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.इतिहासDownload 
6भूगोलDownload 
1.Math SemiDownload 
2.Science  SemiDownload 

इयत्ता – सातवी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.इतिहासDownload 
6भूगोलDownload 
1.Math SemiDownload 
2.Science  SemiDownload 

इयत्ता – आठवी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.इतिहासDownload 
6भूगोलDownload 
1.Math SemiDownload 
2.Science  SemiDownload 

इयत्ता – नववी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.इतिहासDownload 
6भूगोलDownload 
1.Math SemiDownload 
2.Science  SemiDownload 

इयत्ता – दहावी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञान 1Download 
5.विज्ञान 2Download 
6इतिहासDownload 
7.भूगोलDownload 
1.Math SemiDownload 
2.Science 1 SemiDownload 
3.Science 2 SemiDownload 

****************************

Tag- सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी,bridge cource 2022-23,सेतू अभ्यास 2022-23,bridge course,सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी,मराठी इयत्ता दुसरी सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी | चाचणी क्र.२ सन २०२२-२३,मराठी इयत्ता दुसरी सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी,इयत्ता 8 वी मराठी सेतू अभ्याझ उत्तर चाचणी 2022-23,#सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी उत्तरे,सेतू अभ्यास २०२२-२३,सेतू अभ्यासक्रम इ 7वी गणित उत्तर चाचणी 2022-23,इ. पाचवी सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी मराठी,bridge course 2022,इयत्ता सातवी सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी

*************************

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईन व्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)

Online Shikshak ASB 13

https://chat.whatsapp.com/KCJZpeluBB57Rltv45ZWz6

2) Telegram Channel

https://t.me/onlineshikshakasb

3) Facebook Page

 https://www.facebook.com/onlineshikshakasb


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!