सेतू अभ्यासक्रमBridge Course

इयत्ता – पाचवी, अकरावा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Fifth, Eleventh Day – Bridge Course


इयत्ता – पाचवी, अकरावा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Fifth, Eleventh Day – Bridge Course

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सुरु झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्ती संपादन करण्यामध्ये अडसर निर्माण झाले आहेत . त्यामुळे राज्यस्तरावरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ही सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

पूर्व चाचणी डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 

सेतू अभ्यास  डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या मराठी,इंग्रजी,सामान्य विज्ञान, गणित (सेमी सहित) आणि सामाजिक शास्र या विषयांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

पुनर्रचित सेतू अभ्यासातील कृतीपत्रिका या विद्यार्थीकेंद्रित व कृतीकेंद्रित तसेच अध्ययन निष्पत्ती आधारित आहेत.विद्यार्थी शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वयंअध्ययन करू शकतील असे त्याचे स्वरूप आहे.

सदर सेतू अभ्यासातील विषयनिहाय कृतीपत्रिका प्रत्येक विद्यार्थी दिवसनिहाय सोडवतील याप्रकारे नियोजन देण्यात आलेले आहे.

मराठी

इंग्रजी

गणित

विज्ञान-परिसर अभ्यास

परिसर अभ्यास 2

Maths – Semi

Environment Study – Semi

Tag-bridge course,सेतू अभ्यासक्रम,सेतू अभ्यास इयत्ता पाचवी विषय मराठी दिवस पाचवा,bridge course 5th class maths,सेतू अभ्यास,सेतू अभ्यास इयत्ता आठवी गणित दिवस 7,सेतू अभ्यास इयत्ता आठवी विषय गणित दिवस 7,इयत्ता पाचवी सेतू अभ्यास,सेतू अभ्यास इयत्ता चौथी दिवस दुसरा,इयत्ता चौथी इंग्रजी सेतू अभ्यास क्रम दिवस 14 वा,# सेतू अभ्यास दुसरी मराठी दिवस आठवा,सेतु अभ्यासक्रम इयत्ता पाचवी गणित,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता आठवी विषय गणित दिवस 7,सेतू अभ्यासक्रम पाचवी गणित

*******************************************

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईन व्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)

Online Shikshak ASB 13

https://chat.whatsapp.com/KCJZpeluBB57Rltv45ZWz6

2) Telegram Channel

https://t.me/onlineshikshakasb

3) Facebook Page

 https://www.facebook.com/onlineshikshakasb


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!