Bridge Courseसेतू अभ्यासक्रम

इयत्ता – दुसरी, चौदावा दिवस – सेतू अभ्यास |  Class – Second, Fourteenth Day – Bridge Course


इयत्ता – दुसरी, चौदावा दिवस – सेतू अभ्यास |  Class – Second, Fourteenth Day – Bridge Course

Bridge Course

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सुरु झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्ती संपादन करण्यामध्ये अडसर निर्माण झाले आहेत . त्यामुळे राज्यस्तरावरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ही सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

पूर्व चाचणी डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 

सेतू अभ्यास  डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 

इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या मराठी,इंग्रजी,सामान्य विज्ञान, गणित आणि सामाजिक शास्र या विषयांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

मराठी

इंग्रजी

गणित

Maths – Semi

Tag-bridge course,इयत्ता दुसरी,सेतू अभ्यासक्रम,इयत्ता दुसरी सेतू अभ्यासक्रम,सेतू अभ्यास,# सेतू अभ्यास दुसरी मराठी दिवस चौदा,दुसरी सेतू अभ्यासक्रम मराठी,इयत्ता दुसरी सेतू अभ्यासक्रम इंग्रजी दिवस दुसरा,सेतु अभ्यास दिवस विसावा इयत्ता दुसरी,सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता आठवी गणित दिवस तेरावा,# सेतू अभ्यास,# सेतू अभ्यास दुसरी गणित दिवस तेरा,# दुसरी गणित सेतू अभ्यास दिवस तेरा,# सेतू अभ्यास दुसरी मराठी दिवस तेरा,bridge course 5th class maths

*******************************************

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईन व्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)

Online Shikshak ASB 13

https://chat.whatsapp.com/KCJZpeluBB57Rltv45ZWz6

2) Telegram Channel

https://t.me/onlineshikshakasb

3) Facebook Page

 https://www.facebook.com/onlineshikshakasb


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!