8th-Scholarship-Englishइ.८ वी शिष्यवृत्ती-बुद्धिमत्ताइ.८ वी शिष्यवृत्ती-मराठीइ.८ वी. शिष्यवृत्ती

पूर्व  माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता –  8 वी)


पूर्व  माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता 8 वी)

 पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता –  8 वी) परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका कशी असते व कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात. याची माहिती होण्यासाठी फेब्रुवारी 2017 ते फेब्रुवारी 2020 पर्यंत झालेल्या परीक्षांचा सराव करण्यासाठी ऑनलाईन गुगल टेस्ट (पूर्ण पेपर) तयार केलेल्या आहेत. ऑनलाइन गुगल टेस्ट सोडवा आणि लगेचच आपणाला किती गुण मिळाले व कोणते प्रश्न चुकले हेही पाहू शकता.

फेब्रुवारी 2017

प्रथम भाषा व गणित

https://spardhaasb.com/2021/03/8th-Scholarship-Exam-First-Lang-and-maths.html

तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी

https://spardhaasb.com/2021/03/8th-scholarship-third-language-and-intelligence.html

फेब्रुवारी 2018

प्रथम भाषा व गणित

https://spardhaasb.com/2021/03/8th-scholarship-first-lang-and-maths-feb-2018.html

तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी

https://spardhaasb.com/2021/03/Scholarship-Exam-Third-Lang-Intelligence-Test-Feb-2018.html
फेब्रुवारी 2019

प्रथम भाषा व गणित

https://spardhaasb.com/2021/03/8th-Scholarship-Exam-Feb-2019-lang-and-Maths.html

तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी

https://spardhaasb.com/2021/03/8th-Scholarship-feb-2019-lang-and-Intelligence-test.html

फेब्रुवारी 2020

प्रथम भाषा व गणित

https://spardhaasb.com/2021/04/8th-Scholarship-Feb-2020-Maths.html

तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी

https://spardhaasb.com/2021/04/8th-Scholarship-Feb-2020-Intelligence-test.html


See also  शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांची यादी व्हायरल, राज्य परीक्षा परिषदेची वेबसाईट हॅक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!