पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता –  5 वी)

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता –  5 वी)  पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता –  5 वी) परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना

Read more

५वी व ८वी शिष्यवृत्ती फॉर्म भरा: २५ जानेवारी २०२२ पर्यंतच

५वी व ८वी शिष्यवृत्ती फॉर्म भरा: २५ जानेवारी २०२२ पर्यंतच पूर्व उच्च प्रार्थामक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी) व पूर्व

Read more

 ५ वी शिष्यवृत्ती (घटक १ : संख्याज्ञान ) 2. दहा अंकापर्यंतच्या संख्यांचे वाचन व लेखन 

 ५ वी शिष्यवृत्ती (घटक १ : संख्याज्ञान ) 2. दहा अंकापर्यंतच्या संख्यांचे वाचन व लेखन  2. दहा अंकापर्यंतच्या संख्यांचे वाचन

Read more

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ५ वी)  | Pre-Upper Primary Scholarship Examination Question Paper Set (Class 5th)

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ५ वी)  | Pre-Upper Primary Scholarship Examination Question Paper Set (Class 5th) पूर्व

Read more

 शिष्यवृत्ती परीक्षा  ५ वी -गणित (अभ्यासाक्रम)

 शिष्यवृत्ती परीक्षा  ५ वी -गणित (अभ्यासाक्रम)       शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता- ५ वी साठी परीक्षेला असलेला अभ्यासक्रम खालील प्रमाणे

Read more

अंकांची दर्शनी किंमत, स्थानिक किंमत, विस्तारित मांडणी | Face value, place value of a digit and expanded form of a number

अंकांची दर्शनी किंमत, स्थानिक किंमत, विस्तारित मांडणी  अंकांची दर्शनी किंमत, स्थानिक किंमत, विस्तारित मांडणी  दर्शनी किंमत :   संख्येतील अंकाची दर्शनी

Read more

चाचणी – अंकांची दर्शनी किंमत, स्थानिक किंमत, विस्तारित मांडणी | Test – Face value, place value of a digit and expanded form of a number

 चाचणी – अंकांची दर्शनी किंमत, स्थानिक किंमत, विस्तारित मांडणी 3.अंकांची दर्शनी किंमत, स्थानिक किंमत, विस्तारित मांडणी   पूर्व उच्च प्राथमिक

Read more

चाचणी – आंतरराष्ट्रीय व रोमन संख्या चिन्हे | Test – International and Roman numeral symbols

 ५ वी शिष्यवृत्ती (घटक १ : संख्याज्ञान )१. आंतरराष्ट्रीय व रोमन संख्या चिन्हे पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता – 5

Read more

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2020 A (Quiz)

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2020 A (Quiz) | 5th Scholarship Examination – First Language & Mathematics

Read more

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2019 A (Quiz)

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2019 A (Quiz) | 5th Scholarship Examination – First Language & Mathematics

Read more
error: Content is protected !!