Category: इ.५ वी शिष्यवृत्ती-गणित

5th Scholarship online google test, Syllabus, Notes

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2020 A (Quiz)

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2020 A (Quiz)

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा - प्रथम भाषा व गणित - फेब्रु. 2020 A (Quiz) | 5th Scholarship Examination - First Language & Mathematics - Feb. 2020 A [...]
इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु.2018 A (Quiz)

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु.2018 A (Quiz)

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा - प्रथम भाषा व गणित - फेब्रु.2018 A (Quiz) | 5th Scholarship Examination - First Language & Mathematics - Feb. 2018 A ( [...]
इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु.2017 A (Quiz)

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु.2017 A (Quiz)

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा - प्रथम भाषा व गणित - फेब्रु.2017 A (Quiz) | 5th Scholarship Examination - First Language & Mathematics - Feb. 2017 A ( [...]
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता –  5 वी)

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता –  5 वी)

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता -  5 वी)  पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता -  5 वी) परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश् [...]
५वी व ८वी शिष्यवृत्ती फॉर्म भरा: २५ जानेवारी २०२२ पर्यंतच

५वी व ८वी शिष्यवृत्ती फॉर्म भरा: २५ जानेवारी २०२२ पर्यंतच

५वी व ८वी शिष्यवृत्ती फॉर्म भरा: २५ जानेवारी २०२२ पर्यंतच पूर्व उच्च प्रार्थामक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी) व पूर्व मार्ध्यामक शिष्यवृत्ती परीक्ष [...]
 ५ वी शिष्यवृत्ती (घटक १ : संख्याज्ञान ) 2. दहा अंकापर्यंतच्या संख्यांचे वाचन व लेखन 

 ५ वी शिष्यवृत्ती (घटक १ : संख्याज्ञान ) 2. दहा अंकापर्यंतच्या संख्यांचे वाचन व लेखन 

 ५ वी शिष्यवृत्ती (घटक १ : संख्याज्ञान ) 2. दहा अंकापर्यंतच्या संख्यांचे वाचन व लेखन  2. दहा अंकापर्यंतच्या संख्यांचे वाचन व लेखन    पूर्व [...]
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ५ वी)  | Pre-Upper Primary Scholarship Examination Question Paper Set (Class 5th)

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ५ वी)  | Pre-Upper Primary Scholarship Examination Question Paper Set (Class 5th)

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ५ वी)  | Pre-Upper Primary Scholarship Examination Question Paper Set (Class 5th) [...]
 शिष्यवृत्ती परीक्षा  ५ वी -गणित (अभ्यासाक्रम)

 शिष्यवृत्ती परीक्षा  ५ वी -गणित (अभ्यासाक्रम)

 शिष्यवृत्ती परीक्षा  ५ वी -गणित (अभ्यासाक्रम)       शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता- ५ वी साठी परीक्षेला असलेला अभ्यासक्रम खालील प्रमाणे .. [...]
8 / 8 POSTS

You cannot copy content of this page