Category: Uncategorized

1 2 3 8 10 / 75 POSTS
इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. २०१७ A (Quiz)

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. २०१७ A (Quiz)

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा - प्रथम भाषा व गणित - फेब्रु.२०१७ A (Quiz) | 8th Scholarship Examination - First Language & Mathematics - Feb. 2017 A ( [...]
Bridge Course Class wise and Subject wise | सेतू अभ्यासक्रम इयत्तानुसार व विषयानुसार

Bridge Course Class wise and Subject wise | सेतू अभ्यासक्रम इयत्तानुसार व विषयानुसार

Bridge Course Class wise and Subject wise | सेतू अभ्यासक्रम इयत्तानुसार व विषयानुसार सेतू अभ्यास (२०२3-२४) स्वरूप - १. सदर सेतू अभ्यास हा २० दिव [...]
सेतू अभ्यासक्रम २०२३-२४ (Bridge Course 2023-2024)

सेतू अभ्यासक्रम २०२३-२४ (Bridge Course 2023-2024)

सेतू अभ्यासक्रम २०२३-२४ (Bridge Course 2023-2024) शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मराठी आणि उर्दू माध्यमाच्या विद्यार्थ्यासाठी सेतू अभ्यास छापील स्वर [...]
पाचवी ते आठवी विषयनिहाय वर्णनात्मक नोंदी | 5th to 8th All Subject Varnanatmak Nondi

पाचवी ते आठवी विषयनिहाय वर्णनात्मक नोंदी | 5th to 8th All Subject Varnanatmak Nondi

पाचवी ते आठवी विषयनिहाय वर्णनात्मक नोंदी विद्यार्थ्यांचे 'सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन' करणे या संकल्पनेचा शब्दश: अर्थ मुलांचे सतत व सर्व अंगाने ह [...]
NMMS Exam दि. २१ डिसेंबर २०२२ अंतरिम उत्तरसुची

NMMS Exam दि. २१ डिसेंबर २०२२ अंतरिम उत्तरसुची

NMMS परीक्षा दि. २१ डिसेंबर २०२२ अंतरिम उत्तरसुची महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत बुधवार दि. २१.१२.२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक [...]
सेतू अभ्यास २०२२-२३ ची उत्तर चाचणी | Post Test of Bridge Course 2022-23

सेतू अभ्यास २०२२-२३ ची उत्तर चाचणी | Post Test of Bridge Course 2022-23

सेतू अभ्यास २०२२-२३ ची उत्तर चाचणी डाउनलोड करा येथे सेतू अभ्यास २०२२-२३ ची उत्तर चाचणी | Post Test of Bridge Course 2022-23 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२ [...]
इयत्ता – पाचवी, 21 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Fifth, 21st Day – Bridge Course

इयत्ता – पाचवी, 21 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Fifth, 21st Day – Bridge Course

इयत्ता - पाचवी, 21 वा दिवस - सेतू अभ्यास | Class - Fifth, 21st Day - Bridge Course शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे [...]
सेतू अभ्यास | इयत्ता – दहावी | 21 वा दिवस | Bridge Course | Class – Tenth | 21st Day 

सेतू अभ्यास | इयत्ता – दहावी | 21 वा दिवस | Bridge Course | Class – Tenth | 21st Day 

सेतू अभ्यास | इयत्ता - दहावी | 21 वा दिवस | Bridge Course | Class - Tenth | 21st Day  शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि निय [...]
इयत्ता – सातवी, 20 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Seventh, 20th Day – Bridge Course

इयत्ता – सातवी, 20 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Seventh, 20th Day – Bridge Course

इयत्ता - सातवी, 20 वा दिवस - सेतू अभ्यास | Class - Seventh, 20th Day - Bridge Course शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सु [...]
इयत्ता – आठवी, एकोणविसावा दिवस – सेतू अभ्यास |  Class – Eighth, Nineteenth Day – Bridge Course

इयत्ता – आठवी, एकोणविसावा दिवस – सेतू अभ्यास |  Class – Eighth, Nineteenth Day – Bridge Course

इयत्ता - आठवी, एकोणविसावा दिवस - सेतू अभ्यास |  Class - Eighth, Nineteenth Day - Bridge Course शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेन [...]
1 2 3 8 10 / 75 POSTS

You cannot copy content of this page