Category: इ.८ वी शिष्यवृत्ती-मराठी

8th Scholarship online google test, Syllabus, Notes

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2020 A (Quiz)

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2020 A (Quiz)

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा - प्रथम भाषा व गणित - फेब्रु. 2020 A (Quiz) | 8th Scholarship Examination - First Language & Mathematics - Feb. 2020 A [...]
इ 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2019 A (Quiz)

इ 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2019 A (Quiz)

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा - प्रथम भाषा व गणित - फेब्रु. 2019 A (Quiz) | 8th Scholarship Examination - First Language & Mathematics - Feb. 2019 A [...]
इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2018 A (Quiz)

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2018 A (Quiz)

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा - प्रथम भाषा व गणित - फेब्रु. 2018 A (Quiz) | 8th Scholarship Examination - First Language & Mathematics - Feb. 2018 A [...]
पूर्व  माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता –  8 वी)

पूर्व  माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता –  8 वी)

पूर्व  माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता -  8 वी)  पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता -  8 वी) परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका [...]
Scholarship Marathi MCQ Test 2 | ८ वी शिष्यवृत्ती बहुपर्यायी चाचणी 2

Scholarship Marathi MCQ Test 2 | ८ वी शिष्यवृत्ती बहुपर्यायी चाचणी 2

Scholarship Marathi MCQ Test 2 | ८ वी शिष्यवृत्ती बहुपर्यायी चाचणी 2 विषय - मराठी घटक : शब्दसंपत्ती,कार्यात्मक व्याकरण विद्यार्थ्यांनी 8th Sc [...]
Scholarship Marathi MCQ Test 1

Scholarship Marathi MCQ Test 1

Scholarship Marathi MCQ Test 1 | ८ वी शिष्यवृत्ती बहुपर्यायी चाचणी 1 विषय - मराठी घटक : आकलन व शब्द संपत्ती विद्यार्थ्यांनी 8th Scholarship प [...]
शिष्यवृत्ती परीक्षा  8 वी – मराठी (अभ्यासाक्रम)

शिष्यवृत्ती परीक्षा  8 वी – मराठी (अभ्यासाक्रम)

 शिष्यवृत्ती परीक्षा  8 वी - मराठी (अभ्यासाक्रम) शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात देण्यात आलेला भारांश हा शेकडेवारीमध्ये आहे.   [...]
7 / 7 POSTS

You cannot copy content of this page