Scholarship Maths MCQ Test 1 | ८ वी शिष्यवृत्ती बहुपर्यायी चाचणी 1

Scholarship Maths MCQ Test 1 | ८ वी शिष्यवृत्ती बहुपर्यायी चाचणी 1 विषय- गणित घटक :संख्या ज्ञान विद्यार्थ्यांनी 8th Scholarship

Read more

शिष्यवृत्ती परीक्षा  8 वी -गणित (अभ्यासाक्रम)

 शिष्यवृत्ती परीक्षा  8 वी -गणित (अभ्यासाक्रम) शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात देण्यात आलेला भारांश हा शेकडेवारीमध्ये आहे.  

Read more

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2018 A (Quiz)

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2018 A (Quiz) | 8th Scholarship Examination – First Language & Mathematics

Read more

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. २०१७ A (Quiz)

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु.२०१७ A (Quiz) | 8th Scholarship Examination – First Language &

Read more

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी) | Pre-Secondary Scholarship Examination Question Paper Set (Class 8th)   पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती

Read more
error: Content is protected !!