इ.८ वी. शिष्यवृत्ती

8th Scholarship online google test, Syllabus, Notes

इ.५ वी. शिष्यवृत्तीइ.८ वी. शिष्यवृत्ती

सन 2022-23 चा 5 वी व 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतरिम निकाल जाहीर | 5th and 8th Scholarship Result 2023

सन २०२२-23 चा 5 वी व ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतरिम निकाल जाहीर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दिनांक 12 फेब्रुवारी,

Read More
इ.८ वी. शिष्यवृत्तीइ.५ वी. शिष्यवृत्ती

इ.५ वी व इ.८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा 2023 आवेदन पत्र भरणे सुरु | Scholarship Exam 2023 Application Form Started

इ.५ वी व इ.८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा आवेदन पत्र भरणे सुरु | Scholarship Exam Application Form Started शासनमान्य शाळांमधून सन

Read More
इ.८ वी. शिष्यवृत्तीइ.५ वी. शिष्यवृत्ती

5 वी व ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतरिम निकाल जाहीर

5 वी व ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतरिम निकाल जाहीर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दिनांक ३१ जुलै, २०२२ रोजी घेण्यात

Read More
8th-Scholarship-Englishइ.८ वी शिष्यवृत्ती-बुद्धिमत्ताइ.८ वी शिष्यवृत्ती-मराठीइ.८ वी. शिष्यवृत्ती

पूर्व  माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता –  8 वी)

पूर्व  माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता –  8 वी)  पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता –  8 वी) परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका कशी

Read More
इ.५ वी शिष्यवृत्ती-गणितइ.८ वी. शिष्यवृत्ती

५वी व ८वी शिष्यवृत्ती फॉर्म भरा: २५ जानेवारी २०२२ पर्यंतच

५वी व ८वी शिष्यवृत्ती फॉर्म भरा: २५ जानेवारी २०२२ पर्यंतच पूर्व उच्च प्रार्थामक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी) व पूर्व

Read More
इ.५ वी. शिष्यवृत्तीइ.८ वी. शिष्यवृत्ती

मुदतवाढ – इ. ५ वी व इ. ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२२ ऑनलाईन आवेदनपत्र

मुदतवाढ – इ. ५ वी व इ. ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२२ ऑनलाईन आवेदनपत्र         पूर्व उच्च

Read More
इ.५ वी. शिष्यवृत्तीइ.८ वी. शिष्यवृत्ती

शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतिम निकाल व गुणवत्ता यादी जाहीर

शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतिम निकाल व गुणवत्ता यादी जाहीर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे मार्फत गुरूवार दि. १९ ऑगस्ट, २०२१ रोजी

Read More
इ.८ वी. शिष्यवृत्ती

शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांची यादी व्हायरल, राज्य परीक्षा परिषदेची वेबसाईट हॅक

शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांची यादी व्हायरल, राज्य परीक्षा परिषदेची वेबसाईट हॅक शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांची यादी अधिकृत जाहीर न केल्याने  राज्य परीक्षा

Read More
इ.८ वी शिष्यवृत्ती-मराठीइ.८ वी. शिष्यवृत्ती

Scholarship Marathi MCQ Test 2 | ८ वी शिष्यवृत्ती बहुपर्यायी चाचणी 2

Scholarship Marathi MCQ Test 2 | ८ वी शिष्यवृत्ती बहुपर्यायी चाचणी 2 विषय – मराठी घटक : शब्दसंपत्ती,कार्यात्मक व्याकरण विद्यार्थ्यांनी

Read More
इ.५ वी. शिष्यवृत्तीइ.८ वी. शिष्यवृत्ती

इ.५ वी व इ.८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा दि. २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी

इ.५ वी व इ.८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा आवेदन पत्र भरणे सुरु | Scholarship Exam Application Form Started शासनमान्य शाळांमधून सन

Read More
error: Content is protected !!